>>

Giá có thể thay đổi chưa kịp cập nhật, xin vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá

Tên thiết bị:  Pin (battery) laptop HP Pavilion 242 G1 G2 HSTNN-YB4D VK04 M4 PR06 chính hãng original

Thương hiệu:  HP

Bảo hành: 01 năm

Model:  HSTNN-YB4D

Loại pin: lithium-ion poly 4Cells

Điện áp:  14.4V

Battery energy (Watt-hours): 37Wh

Máy áp dụng: laptop HP Pavilion 242 G1 G2

Tình trạng: đóng hộp, hàng mới, chính hãng 100%

Thời gian nhận hàng: 1 - 2 ngày

Hình ảnh thiết bị: như trên hình chúng tôi cung cấp

 

HP Chromebook 14-c010us

    HP Pavilion Sleekbook 14 Series
        Pavilion Sleekbook 14-b000, Pavilion Sleekbook 14-b000eo,
        Pavilion Sleekbook 14-b000ex, Pavilion Sleekbook 14-b000sg,
        Pavilion Sleekbook 14-b000ss, Pavilion Sleekbook 14-b000sx,
        Pavilion Sleekbook 14-b001au, Pavilion Sleekbook 14-b001ea,
        Pavilion Sleekbook 14-b001ek, Pavilion Sleekbook 14-b001sa,
        Pavilion Sleekbook 14-b001tx, Pavilion Sleekbook 14-b002au,
        Pavilion Sleekbook 14-b002ea, Pavilion Sleekbook 14-b002eo,
        Pavilion Sleekbook 14-b002sk, Pavilion Sleekbook 14-b002tx,
        Pavilion Sleekbook 14-b003au, Pavilion Sleekbook 14-b005au,
        Pavilion Sleekbook 14-b006au, Pavilion Sleekbook 14-b006tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b008tu, Pavilion Sleekbook 14-b009tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b010au, Pavilion Sleekbook 14-b010tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b010us, Pavilion Sleekbook 14-b012tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b013au, Pavilion Sleekbook 14-b013cl,
        Pavilion Sleekbook 14-b013nr, Pavilion Sleekbook 14-b014au,
        Pavilion Sleekbook 14-b014tu, Pavilion Sleekbook 14-b015dx,
        Pavilion Sleekbook 14-b017cl, Pavilion Sleekbook 14-b017nr,
        Pavilion Sleekbook 14-b019us, Pavilion Sleekbook 14-b020es,
        Pavilion Sleekbook 14-b022au, Pavilion Sleekbook 14-b023au,
        Pavilion Sleekbook 14-b023tu, Pavilion Sleekbook 14-b026au,
        Pavilion Sleekbook 14-b028au, Pavilion Sleekbook 14-b028tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b029au, Pavilion Sleekbook 14-b029tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b030tu, Pavilion Sleekbook 14-b030tx,
        Pavilion Sleekbook 14-b031tu, Pavilion Sleekbook 14-b031tx,
        Pavilion Sleekbook 14-b031us, Pavilion Sleekbook 14-b032tx,
        Pavilion Sleekbook 14-b033ca, Pavilion Sleekbook 14-b034tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b035tu, Pavilion Sleekbook 14-b050tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b051tu, Pavilion Sleekbook 14-b052tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b053tu, Pavilion Sleekbook 14-b054tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b056tu, Pavilion Sleekbook 14-b057tu,
        Pavilion Sleekbook 14-b070ed, Pavilion Sleekbook 14-b090sd,
        Pavilion Sleekbook 14-b106au, Pavilion Sleekbook 14-b109tx,
        Pavilion Sleekbook 14-b110sa, Pavilion Sleekbook 14-b145tx,
        Pavilion Sleekbook 14-b151tu, Pavilion Sleekbook 14z-b000

    HP Pavilion Sleekbook 15 Series
        Pavilion Sleekbook 15-b000ed, Pavilion Sleekbook 15-b000ej,
        Pavilion Sleekbook 15-b000em, Pavilion Sleekbook 15-b000es,
        Pavilion Sleekbook 15-b000et, Pavilion Sleekbook 15-b000ev,
        Pavilion Sleekbook 15-b000sh, Pavilion Sleekbook 15-b000sm,
        Pavilion Sleekbook 15-b000sq, Pavilion Sleekbook 15-b000ss,
        Pavilion Sleekbook 15-b001ee, Pavilion Sleekbook 15-b001eia,
        Pavilion Sleekbook 15-b001em, Pavilion Sleekbook 15-b001eo,
        Pavilion Sleekbook 15-b001eu, Pavilion Sleekbook 15-b001ev,
        Pavilion Sleekbook 15-b001se, Pavilion Sleekbook 15-b001sh,
        Pavilion Sleekbook 15-b001sia, Pavilion Sleekbook 15-b001ss,
        Pavilion Sleekbook 15-b001su, Pavilion Sleekbook 15-b001tu,
        Pavilion Sleekbook 15-b002ed, Pavilion Sleekbook 15-b002ee,
        Pavilion Sleekbook 15-b002ej, Pavilion Sleekbook 15-b002ek,
        Pavilion Sleekbook 15-b002em, Pavilion Sleekbook 15-b002eq,
        Pavilion Sleekbook 15-b002ev, Pavilion Sleekbook 15-b002se,
        Pavilion Sleekbook 15-b002sh, Pavilion Sleekbook 15-b002sk,
        Pavilion Sleekbook 15-b002sm, Pavilion Sleekbook 15-b002sq,
        Pavilion Sleekbook 15-b002sx, Pavilion Sleekbook 15-b002tu,
        Pavilion Sleekbook 15-b002tx, Pavilion Sleekbook 15-b003ee,
        Pavilion Sleekbook 15-b003eia, Pavilion Sleekbook 15-b003em,
        Pavilion Sleekbook 15-b003eu, Pavilion Sleekbook 15-b003ev,
        Pavilion Sleekbook 15-b003se, Pavilion Sleekbook 15-b003sh,
        Pavilion Sleekbook 15-b003sia, Pavilion Sleekbook 15-b003sq,
        Pavilion Sleekbook 15-b003tu, Pavilion Sleekbook 15-b003tx,
        Pavilion Sleekbook 15-b004ev, Pavilion Sleekbook 15-b004tu,
        Pavilion Sleekbook 15-b005ej, Pavilion Sleekbook 15-b005el,
        Pavilion Sleekbook 15-b005tu, Pavilion Sleekbook 15-b006ed,
        Pavilion Sleekbook 15-b006ee, Pavilion Sleekbook 15-b006eo,
        Pavilion Sleekbook 15-b006se, Pavilion Sleekbook 15-b007ee,
        Pavilion Sleekbook 15-b007se, Pavilion Sleekbook 15-b007sx,
        Pavilion Sleekbook 15-b008ee, Pavilion Sleekbook 15-b008se,
        Pavilion Sleekbook 15-b008tu, Pavilion Sleekbook 15-b008tx,
        Pavilion Sleekbook 15-b009ee, Pavilion Sleekbook 15-b009se,
        Pavilion Sleekbook 15-b009ss, Pavilion Sleekbook 15-b009tu,
        Pavilion Sleekbook 15-b010ej, Pavilion Sleekbook 15-b010es,
        Pavilion Sleekbook 15-b010et, Pavilion Sleekbook 15-b010ew,
        Pavilion Sleekbook 15-b010ss, Pavilion Sleekbook 15-b010st,
        Pavilion Sleekbook 15-b010sw, Pavilion Sleekbook 15-b010t,
        Pavilion Sleekbook 15-b010tx, Pavilion Sleekbook 15-b010us,
        Pavilion Sleekbook 15-b011et, Pavilion Sleekbook 15-b011nr,
        Pavilion Sleekbook 15-b011st, Pavilion Sleekbook 15-b011tu,
        Pavilion Sleekbook 15-b012ee, Pavilion Sleekbook 15-b012nr,
        Pavilion Sleekbook 15-b012se, Pavilion Sleekbook 15-b012tu,
        Pavilion Sleekbook 15-b013ei, Pavilion Sleekbook 15-b013tu,
        Pavilion Sleekbook 15-b020el, Pavilion Sleekbook 15-b020et,
        Pavilion Sleekbook 15-b020ew, Pavilion Sleekbook 15-b020st,
        Pavilion Sleekbook 15-b020sw, Pavilion Sleekbook 15-b023cl,
        Pavilion Sleekbook 15-b024sl, Pavilion Sleekbook 15-b025ec,
        Pavilion Sleekbook 15-b025sc, Pavilion Sleekbook 15-b027ec,
        Pavilion Sleekbook 15-b027el, Pavilion Sleekbook 15-b027sc,
        Pavilion Sleekbook 15-b028sl, Pavilion Sleekbook 15-b030eb,
        Pavilion Sleekbook 15-b030ec, Pavilion Sleekbook 15-b030eg,
        Pavilion Sleekbook 15-b030el, Pavilion Sleekbook 15-b030ew,
        Pavilion Sleekbook 15-b032el, Pavilion Sleekbook 15-b033el,
        Pavilion Sleekbook 15-b035ec, Pavilion Sleekbook 15-b035el,
        Pavilion Sleekbook 15-b036ez, Pavilion Sleekbook 15-b038ca,
        Pavilion Sleekbook 15-b040ep, Pavilion Sleekbook 15-b040sl,
        Pavilion Sleekbook 15-b040sp, Pavilion Sleekbook 15-b041eb,
        Pavilion Sleekbook 15-b041sb, Pavilion Sleekbook 15-b042sf,
        Pavilion Sleekbook 15-b043sf, Pavilion Sleekbook 15-b044sf,
        Pavilion Sleekbook 15-b045el, Pavilion Sleekbook 15-b045sf,
        Pavilion Sleekbook 15-b050ea, Pavilion Sleekbook 15-b050eb,
        Pavilion Sleekbook 15-b050el, Pavilion Sleekbook 15-b050ew,
        Pavilion Sleekbook 15-b050sa, Pavilion Sleekbook 15-b050sf,
        Pavilion Sleekbook 15-b050sr, Pavilion Sleekbook 15-b050sw,
        Pavilion Sleekbook 15-b051ea, Pavilion Sleekbook 15-b051el,
        Pavilion Sleekbook 15-b051er, Pavilion Sleekbook 15-b051sf,
        Pavilion Sleekbook 15-b051sr, Pavilion Sleekbook 15-b052ea,
        Pavilion Sleekbook 15-b052s, Pavilion Sleekbook 15-b053ea,
        Pavilion Sleekbook 15-b053sr, Pavilion Sleekbook 15-b054sf,
        Pavilion Sleekbook 15-b055ca, Pavilion Sleekbook 15-b055er,
        Pavilion Sleekbook 15-b055sr, Pavilion Sleekbook 15-b058sr,
        Pavilion Sleekbook 15-b060sf, Pavilion Sleekbook 15-b060sl,
        Pavilion Sleekbook 15-b061el, Pavilion Sleekbook 15-b061sf,
        Pavilion Sleekbook 15-b070ed, Pavilion Sleekbook 15-b070sl,
        Pavilion Sleekbook 15-b072ed, Pavilion Sleekbook 15-b076ed,
        Pavilion Sleekbook 15-b079er, Pavilion Sleekbook 15-b079sr,
        Pavilion Sleekbook 15-b086er, Pavilion Sleekbook 15-b086sr,
        Pavilion Sleekbook 15-b090sd, Pavilion Sleekbook 15-b103au,
        Pavilion Sleekbook 15-b114tx, Pavilion Sleekbook 15-b115ea,
        Pavilion Sleekbook 15-b116sa, Pavilion Sleekbook 15-b118sa,
        Pavilion Sleekbook 15-b140ca, Pavilion Sleekbook 15-b143cl,
        Pavilion Sleekbook 15-b152sg, Pavilion Sleekbook 15-b153sg,
        Pavilion Sleekbook 15-b156eo, Pavilion Sleekbook 15-b192sa,
        Pavilion Sleekbook 15t-b000
    
    HP Pavilion Ultrabook 14 Series
        Pavilion Ultrabook 14-b000, Pavilion Ultrabook 14-b002eo,
        Pavilion Ultrabook 14-b003sa, Pavilion Ultrabook 14-b005ea,
        Pavilion Ultrabook 14-b005sa, Pavilion Ultrabook 14-b006sa,
        Pavilion Ultrabook 14-b008sa, Pavilion Ultrabook 14-b027tu,
        Pavilion Ultrabook 14-b027tx, Pavilion Ultrabook 14-b028tx,
        Pavilion Ultrabook 14-b036tu, Pavilion Ultrabook 14-b037tu,
        Pavilion Ultrabook 14-b100eo, Pavilion Ultrabook 14-b110tx,
        Pavilion Ultrabook 14-b119tu, Pavilion Ultrabook 14-b120tu,
        Pavilion Ultrabook 14-b121tx, Pavilion Ultrabook 14-b122tx

    HP Pavilion Ultrabook 15 Series
        Pavilion Ultrabook 15-b103sg, Pavilion Ultrabook 15-b104eo


Hiểm hoạ cháy, nổ do dùng pin, sạc "rởm"
Khi cần thay pin hoặc sạc, nhiều người thường ngại chi phí cao của linh kiện chính hãng nên thường tìm đến pin sạc không chính hãng. Tuy nhiên do hầu hết trong số chúng lại có chất lượng kém, nguồn gốc không rõ ràng nên dễ gây cháy, nổ dẫn đến hỏng thiết bị gây thiệt hại về kinh tế và thậm chí có thể gây sát thương, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dùng.

Để đảm bào quyền lợi quý khách hàng, chúng tôi cam kết chỉ cung cấp hàng chính hãng nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng!

 


Chúng tôi vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền cho người giao hàng. Hà Nội nhận hàng trong ngày. Các tỉnh khác nhận hàng 1 -2 ngày

 

Liên hệ: 0946.112.556 - 0320.2.223.225 - 0320.3.841.496.© Bản quyền thuộc về công ty TNHH VNM
  

Nhà phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền
Thiết bị được phân phối bởi:  Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Máy Tính VNM
Hotline: 0946.112.556 - 0320.2.223.225 - 0320.3.841.496
E-mail: Product.vnm@gmail.com
Yahoo online: vnm_colorvis_sale
Hàng chính hãng, Full box, new 100%

 

Công ty TNHH VNM. Nhà phân phối sản phẩm chính hãng
Pin laptop chính hãng, sạc laptop chính hãng, pin máy ảnh chính hãng, sạc máy ảnh chính hãng, pin máy quay chính hãng, sạc máy quay chính hãng. Vui lòng truy cập hoặc

 


Website trực thuộc quản lý của công ty TNHH VNM:
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)