>>

Giá có thể thay đổi chưa kịp cập nhật, xin vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá 

Pin (battery) laptop HP DV3 CQ36 CQ35 HSTNN-DB93 HSTNN-C54C chính hãng original
Thương hiệu: HP / Hewlett-Packard
Bảo hành: 01 năm
Model: HSTNN-DB93
Loại pin: lithium-ion poly 9Cells
Điện áp:  10.8 V - 11.1V


Máy áp dụng HP:  HP CQ36 CQ35 DV3 series

 

                     Compatible Part Numbers

 • 500029-141
 • 513127-251
 • 513651-001
 • 516479-121
 • 516479-131
 • 516479-251
 • 530801-001
 • 530802-001
 • 530803-001
 • HSTNN-C54C
 • HSTNN-DB93
 • HSTNN-DB94
 • HSTNN-DB95
 • HSTNN-IB93
 • HSTNN-IB94
 • HSTNN-IB95
 • HSTNN-LB93
 • HSTNN-LB94
 • HSTNN-LB95
 • HSTNN-OB93
 • HSTNN-OB94
 • HSTNN-XB93
 • HSTNN-XB94
 • HSTNN-XB95
 • NU089AA#ABB
 • NU089AA
 • NU090AA#ABB
 • NU090AA
 • RT06
 • RT09
 

Fit Models

 • Pavilion DV3-2000
 • Pavilion DV3-2001TU
 • Pavilion DV3-2001TX
 • Pavilion DV3-2001XX
 • Pavilion DV3-2002TU
 • Pavilion DV3-2002TX
 • Pavilion DV3-2003TU
 • Pavilion DV3-2003TX
 • Pavilion DV3-2004TU
 • Pavilion DV3-2004TX
 • Pavilion DV3-2005EE
 • Pavilion DV3-2005TU
 • Pavilion DV3-2005TX
 • Pavilion DV3-2006TU
 • Pavilion DV3-2006TX
 • Pavilion DV3-2007EE
 • Pavilion DV3-2007TU
 • Pavilion DV3-2007TX
 • Pavilion DV3-2008TU
 • Pavilion DV3-2008TX
 • Pavilion DV3-2009TX
 • Pavilion DV3-2010EL
 • Pavilion DV3-2010ET
 • Pavilion DV3-2010TX
 • Pavilion DV3-2011TX
 • Pavilion DV3-2012TX
 • Pavilion DV3-2013TX
 • Pavilion DV3-2014TX
 • Pavilion DV3-2015EE
 • Pavilion DV3-2015TX
 • Pavilion DV3-2016TX
 • Pavilion DV3-2017EE
 • Pavilion DV3-2017TX
 • Pavilion DV3-2018TX
 • Pavilion DV3-2019TX
 • Pavilion DV3-2020EI
 • Pavilion DV3-2020EL
 • Pavilion DV3-2020ET
 • Pavilion DV3-2020TX
 • Pavilion DV3-2021TX
 • Pavilion DV3-2022TX
 • Pavilion DV3-2023TX
 • Pavilion DV3-2024TX
 • Pavilion DV3-2025EE
 • Pavilion DV3-2025EG
 • Pavilion DV3-2025TX
 • Pavilion DV3-2026TX
 • Pavilion DV3-2027EE
 • Pavilion DV3-2027TX
 • Pavilion DV3-2028TX
 • Pavilion DV3-2029TX
 • Pavilion DV3-2030EF
 • Pavilion DV3-2030EI
 • Pavilion DV3-2030EK
 • Pavilion DV3-2030EO
 • Pavilion DV3-2030EZ
 • Pavilion DV3-2030TX
 • Pavilion DV3-2032TX
 • Pavilion DV3-2033EG
 • Pavilion DV3-2033TX
 • Pavilion DV3-2034TX
 • Pavilion DV3-2035TX
 • Pavilion DV3-2036TX
 • Pavilion DV3-2050EA
 • Pavilion DV3-2050EC
 • Pavilion DV3-2050EO
 • Pavilion DV3-2050EP
 • Pavilion DV3-2050ES
 • Pavilion DV3-2050EV
 • Pavilion DV3-2050EW
 • Pavilion DV3-2051EA
 • Pavilion DV3-2055EA
 • Pavilion DV3-2060EA
 • Pavilion DV3-2060EK
 • Pavilion DV3-2070ES
 • Pavilion DV3-2080EO
 • Pavilion DV3-2090EJ
 • Pavilion DV3-2090EN
 • Pavilion DV3-2100
 • Pavilion DV3-2101TU
 • Pavilion DV3-2101TX
 • Pavilion DV3-2102TU
 • Pavilion DV3-2102TX
 • Pavilion DV3-2103TU
 • Pavilion DV3-2103TX
 • Pavilion DV3-2104TU
 • Pavilion DV3-2105EE
 • Pavilion DV3-2105TU
 • Pavilion DV3-2106TU
 • Pavilion DV3-2107TU
 • Pavilion DV3-2107TX
 • Pavilion DV3-2108TU
 • Pavilion DV3-2110EG
 • Pavilion DV3-2110ER
 • Pavilion DV3-2110ES
 • Pavilion DV3-2110TX
 • Pavilion DV3-2111TX
 • Pavilion DV3-2112TX
 • Pavilion DV3-2113TX
 • Pavilion DV3-2114TX
 • Pavilion DV3-2115EA
 • Pavilion DV3-2115EE
 • Pavilion DV3-2116TX
 • Pavilion DV3-2117TX
 • Pavilion DV3-2119TX
 • Pavilion DV3-2120EA
 • Pavilion DV3-2120SS
 • Pavilion DV3-2121TX
 • Pavilion DV3-2122TX
 • Pavilion DV3-2123TX
 • Pavilion DV3-2125EE
 • Pavilion DV3-2126TX
 • Pavilion DV3-2127TX
 • Pavilion DV3-2128TX
 • Pavilion DV3-2129TX
 • Pavilion DV3-2130EA
 • Pavilion DV3-2130EF
 • Pavilion DV3-2130EI
 • Pavilion DV3-2130EL
 • Pavilion DV3-2130ES
 • Pavilion DV3-2130EZ
 • Pavilion DV3-2131TX
 • Pavilion DV3-2132TX
 • Pavilion DV3-2133TX
 • Pavilion DV3-2134TX
 • Pavilion DV3-2135TX
 • Pavilion DV3-2136TX
 • Pavilion DV3-2137TX
 • Pavilion DV3-2138TX
 • Pavilion DV3-2139TX
 • Pavilion DV3-2140EI
 • Pavilion DV3-2140EO
 • Pavilion DV3-2144TX
 • Pavilion DV3-2145TX
 • Pavilion DV3-2146TX
 • Pavilion DV3-2147TX
 • Pavilion DV3-2149TX
 • Pavilion DV3-2150EC
 • Pavilion DV3-2150EJ
 • Pavilion DV3-2150EL
 • Pavilion DV3-2150EP
 • Pavilion DV3-2150ES
 • Pavilion DV3-2150EV
 • Pavilion DV3-2150TX
 • Pavilion DV3-2150US
 • Pavilion DV3-2154CA
 • Pavilion DV3-2155EE
 • Pavilion DV3-2155MX
 • Pavilion DV3-2157CL
 • Pavilion DV3-2160EO
 • Pavilion DV3-2165EE
 • Pavilion DV3-2175EE
 • Pavilion DV3-2201TU
 • Pavilion DV3-2201TX
 • Pavilion DV3-2202TU
 • Pavilion DV3-2202TX
 • Pavilion DV3-2203TU
 • Pavilion DV3-2203TX
 • Pavilion DV3-2204TU
 • Pavilion DV3-2206TX
 • Pavilion DV3-2207TX
 • Pavilion DV3-2208TX
 • Pavilion DV3-2209TX
 • Pavilion DV3-2210EG
 • Pavilion DV3-2210ER
 • Pavilion DV3-2210TX
 • Pavilion DV3-2211TX
 • Pavilion DV3-2212TX
 • Pavilion DV3-2213TX
 • Pavilion DV3-2214TX
 • Pavilion DV3-2216TX
 • Pavilion DV3-2217TX
 • Pavilion DV3-2219TX
 • Pavilion DV3-2220EF
 • Pavilion DV3-2220ER
 • Pavilion DV3-2220TX
 • Pavilion DV3-2221TX
 • Pavilion DV3-2222TX
 • Pavilion DV3-2225ET
 • Pavilion DV3-2225TX
 • Pavilion DV3-2226TX
 • Pavilion DV3-2227TX
 • Pavilion DV3-2228TX
 • Pavilion DV3-2229TX
 • Pavilion DV3-2230EA
 • Pavilion DV3-2230EF
 • Pavilion DV3-2230ER
 • Pavilion DV3-2230TX
 • Pavilion DV3-2231TX
 • Pavilion DV3-2232TX
 • Pavilion DV3-2234TX
 • Pavilion DV3-2236TX
 • Pavilion DV3-2237TX
 • Pavilion DV3-2238TX
 • Pavilion DV3-2239TX
 • Pavilion DV3-2240EZ
 • Pavilion DV3-2242TX
 • Pavilion DV3-2244TX
 • Pavilion DV3-2250ED
 • Pavilion DV3-2250EL
 • Pavilion DV3-2250EP
 • Pavilion DV3-2250ES
 • Pavilion DV3-2250ET
 • Pavilion DV3-2250EW
 • Pavilion DV3-2270EV
 • Pavilion DV3-2299EO
 • Pavilion DV3-2300
 • Pavilion DV3-2301TU
 • Pavilion DV3-2301TX
 • Pavilion DV3-2302TU
 • Pavilion DV3-2302TX
 • Pavilion DV3-2303TU
 • Pavilion DV3-2303TX
 • Pavilion DV3-2304TX
 • Pavilion DV3-2305TX
 • Pavilion DV3-2306TX
 • Pavilion DV3-2307TX
 • Pavilion DV3-2308TX
 • Pavilion DV3-2309TX
 • Pavilion DV3-2310EA
 • Pavilion DV3-2310ER
 • Pavilion DV3-2310SW
 • Pavilion DV3-2310TX
 • Pavilion DV3-2311TX
 • Pavilion DV3-2312TX
 • Pavilion DV3-2313TX
 • Pavilion DV3-2314TX
 • Pavilion DV3-2315TX
 • Pavilion DV3-2316TX
 • Pavilion DV3-2317TX
 • Pavilion DV3-2318TX
 • Pavilion DV3-2319TX
 • Pavilion DV3-2320EP
 • Pavilion DV3-2320ES
 • Pavilion DV3-2320TX
 • Pavilion DV3-2321TX
 • Pavilion DV3-2322TX
 • Pavilion DV3-2323TX
 • Pavilion DV3-2324TX
 • Pavilion DV3-2325TX
 • Pavilion DV3-2326TX
 • Pavilion DV3-2327TX
 • Pavilion DV3-2328TX
 • Pavilion DV3-2329TX
 • Pavilion DV3-2330TX
 • Pavilion DV3-2331TX
 • Pavilion DV3-2332TX
 • Pavilion DV3-2340EZ
 • Pavilion DV3-2350ED
 • Pavilion DV3-2350EE
 • Pavilion DV3-2350EL
 • Pavilion DV3-2355EE
 • Pavilion DV3-2360EE
 • Pavilion DV3-2370EE
 • Pavilion DV3-2380EE
 • Pavilion DV3-2380EG
 • Pavilion DV3-2390EG
 • Pavilion DV3-2390EO
 • Pavilion DV3T
 • Pavilion DV3T-2000 CTO
 • Pavilion DV3T-2000
 • Pavilion DV3Z
 • Presario CQ35
 • Presario CQ35-100
 • Presario CQ35-101TU
 • Presario CQ35-101TX
 • Presario CQ35-102TU
 • Presario CQ35-102TX
 • Presario CQ35-103TU
 • Presario CQ35-103TX
 • Presario CQ35-104TU
 • Presario CQ35-104TX
 • Presario CQ35-105TU
 • Presario CQ35-105TX
 • Presario CQ35-106TU
 • Presario CQ35-106TX
 • Presario CQ35-107TU
 • Presario CQ35-107TX
 • Presario CQ35-108TU
 • Presario CQ35-108TX
 • Presario CQ35-109TU
 • Presario CQ35-109TX
 • Presario CQ35-110TU
 • Presario CQ35-110TX
 • Presario CQ35-111TU
 • Presario CQ35-111TX
 • Presario CQ35-112TU
 • Presario CQ35-112TX
 • Presario CQ35-113TU
 • Presario CQ35-113TX
 • Presario CQ35-114TU
 • Presario CQ35-114TX
 • Presario CQ35-115TU
 • Presario CQ35-115TX
 • Presario CQ35-116TU
 • Presario CQ35-116TX
 • Presario CQ35-117TU
 • Presario CQ35-117TX
 • Presario CQ35-118TU
 • Presario CQ35-118TX
 • Presario CQ35-119TX
 • Presario CQ35-120TX
 • Presario CQ35-121TX
 • Presario CQ35-122TX
 • Presario CQ35-124TX
 • Presario CQ35-125TX
 • Presario CQ35-126TX
 • Presario CQ35-127TX
 • Presario CQ35-128TX
 • Presario CQ35-129TX
 • Presario CQ35-200
 • Presario CQ35-2000
 • Presario CQ35-201TX
 • Presario CQ35-202TU
 • Presario CQ35-202TX
 • Presario CQ35-203TX
 • Presario CQ35-204TX
 • Presario CQ35-205TX
 • Presario CQ35-206TU
 • Presario CQ35-207TU
 • Presario CQ35-208TU
 • Presario CQ35-211TX
 • Presario CQ35-213TX
 • Presario CQ35-214TX
 • Presario CQ35-215TU
 • Presario CQ35-216TU
 • Presario CQ35-217TU
 • Presario CQ35-217TX
 • Presario CQ35-218TU
 • Presario CQ35-219TX
 • Presario CQ35-222TX
 • Presario CQ35-223TX
 • Presario CQ35-224TX
 • Presario CQ35-225TX
 • Presario CQ35-226TX
 • Presario CQ35-227TX
 • Presario CQ35-228TX
 • Presario CQ35-229TX
 • Presario CQ35-230TX
 • Presario CQ35-233TX
 • Presario CQ35-235TX
 • Presario CQ35-236TX
 • Presario CQ35-238TX
 • Presario CQ35-240TX
 • Presario CQ35-241TX
 • Presario CQ35-242TX
 • Presario CQ35-243TX
 • Presario CQ35-244TX
 • Presario CQ35-301TU
 • Presario CQ35-301TX
 • Presario CQ35-303TX
 • Presario CQ35-304TU
 • Presario CQ35-304TX
 • Presario CQ35-305TU
 • Presario CQ35-305TX
 • Presario CQ35-307TU
 • Presario CQ35-307TX
 • Presario CQ35-309TU
 • Presario CQ35-310TU
 • Presario CQ35-312TU
 • Presario CQ35-312TX
 • Presario CQ35-313TX
 • Presario CQ35-314TX
 • Presario CQ35-315TX
 • Presario CQ35-318TX
 • Presario CQ35-319TX
 • Presario CQ35-320TX
 • Presario CQ35-321TX
 • Presario CQ35-322TX
 • Presario CQ35-325TX
 • Presario CQ35-327TX
 • Presario CQ35-328TX
 • Presario CQ35-331TX
 • Presario CQ35-332TX
 • Presario CQ35-334TX
 • Presario CQ35-336TX
 • Presario CQ35-337TX
 • Presario CQ35-401TU
 • Presario CQ35-401TX
 • Presario CQ35-406TU
 • Presario CQ35-406TX
 • Presario CQ35-408TX
 • Presario CQ35-409TX
 • Presario CQ36
 • Presario CQ36-100
 • Presario CQ36-101TX
 • Presario CQ36-103TX
 • Presario CQ36-104TX
 • Presario CQ36-105TX
 • Presario CQ36-106TX
 • Presario CQ36-107TX
 • Presario CQ36-108TX
 • Presario CQ36-109TX
 • Presario CQ36-110TX
 • Presario CQ36-113TX
 • Presario CQ36-114TX
 • Presario CQ36-117TX
 • Presario CQ36-118TX
 • Presario CQ36-119TX

Điều kiện: Mới, đóng hộp bao bì chính hãng như hình ảnh chúng tôi cung cấp, chứng nhận sản phẩm chính hãng 100%

Một số hình ảnh PIN (battery) chính hãng: 

 

Pin (battery) laptop HP DV3 CQ36 CQ35 HSTNN-DB93 HSTNN-C54C chính hãng original
 

Giá đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền cho người giao hàng. Hà Nội nhận hàng trong ngày. Các tỉnh khác nhận hàng 1 -2 ngày
Liên hệ: 0946.112.556 - 0320.2.223.225 - 0320.3.841.496.
Vì quyền lợi người tiêu dùng, chúng tôi cam kết nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượngHiểm hoạ cháy, nổ laptop do dùng pin, sạc "rởm"
Khi cần thay pin laptop, nhiều người thường ngại chi phí cao của linh kiện chính hãng nên thường tìm đến pin sạc không chính hãng. Tuy nhiên do hầu hết trong số chúng lại có chất lượng kém, nguồn gốc không rõ ràng nên làm máy tính nhanh hỏng, làm hỏng các thiết bị quan trọng như Ổ cứng dữ liệu, làm chai pin, hỏng mainboard... dễ gây cháy, nổ và thậm chí có thể gây sát thương, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dùng.

Mộ số hình ảnh dưới đây do khách hàng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng:  


© Bản quyền thuộc về công ty TNHH VNM
  


Nhà phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền
Thiết bị được phân phối bởi:  Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Máy Tính VNM
Hotline: 0946.112.556 - 0320.2.223.225 - 0320.3.841.496
E-mail: Product.vnm@gmail.com
Yahoo online: vnm_colorvis_sale
Hàng chính hãng, Full box, new 100%

 

Công ty TNHH VNM. Nhà phân phối sản phẩm chính hãng
Pin laptop chính hãng, sạc laptop chính hãng, pin máy ảnh chính hãng, sạc máy ảnh chính hãng, pin máy quay chính hãng, sạc máy quay chính hãng. Vui lòng truy cập hoặc


 

Website trực thuộc quản lý của công ty TNHH VNM:
 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)