Pin máy quay Canon

Pin (battery) máy quay Canon BP-975 Intelligent Lithium-Ion (7350 mAh) - 4588B00 chính hãng original

Pin (battery) máy quay Canon BP-975 Intelligent Lithium-Ion (7350 mAh) - 4588B00 chính hãng original

For XF Series Professional Camcorders Sends Life and Wear Data to Camera 4 LED Lights Display Battery Life

5,740,000 đ

Pin (battery) máy quay Canon BP-2L24H 2400mAh (2383B002) chính hãng original -13%

Pin (battery) máy quay Canon BP-2L24H 2400mAh (2383B002) chính hãng original

7.4VDC Approx. 300 Minutes Recharging Time

2,050,000 đ

2,350,000 đ

Pin (battery) máy quay Canon BP-110 (5071B002) chính hãng original

Pin (battery) máy quay Canon BP-110 (5071B002) chính hãng original

For Vixia HF R20, R21 & R200 Camcorders For Legria HF R26, R28 & R206 Camcorders Replacement Lithium-Ion Battery Pack 85-Minute Recording Life Intelligent Battery System

1,880,000 đ

Pin (battery) máy quay Canon BP-727 High Capacity Intelligent chính hãng original

Pin (battery) máy quay Canon BP-727 High Capacity Intelligent chính hãng original

Compatible with Canon VIXIA HF M50, M52, M500, R30, R32, R40, R42, R50, R52, R300, R400, R500

2,520,000 đ

Pin (battery) máy quay Canon BP-828 Lithium-Ion (2670mAh) chính hãng original

Pin (battery) máy quay Canon BP-828 Lithium-Ion (2670mAh) chính hãng original

Designed for the VIXIA HF G30 and G10, XA20, and the XA25 Camcorders

3,990,000 đ

Pin (battery) máy quay Canon BP-718 chính hãng original

Pin (battery) máy quay Canon BP-718 chính hãng original

Compatible with Canon VIXIA HF M50, M52, M500, R30, R32, R40, R42, R50, R52, R300, R400, and R500 Camcorders

1,100,000 đ