Sạc máy quay

Sạc máy quay Canon CA-110 Compact AC Power Adapter & Charger chính hãng

Sạc máy quay Canon CA-110 Compact AC Power Adapter & Charger chính hãng

Charges Select VIXIA Camcorders and Accessories

690,000 đ

Sạc máy quay Canon CG-700 chính hãng

Sạc máy quay Canon CG-700 chính hãng

For VIXIA HF M50, HF M500, HF M52, HF R30, HF R300, HF R32, HR R40, HF R400, HF R42, HF R50, HF R500, and HF R52 Full HD Camcorders

1,750,000 đ